Zastępstwa w dniu 05.03.2018 poniedziałek
Magdalena Blum-Olęcka
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 a(2) - Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, Sala 2-3,Niepł A. Ryńska j.polski
3 3 e - Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, Sala 2-3,Niepł Z. uwagi M.Korycka
4 1 e(1) - Historia, Sala 2-4,Niepł A. Jaszkowska złączenie grup
5 3 f - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-3,Płatne R. Jędrzejczak wf
6 3 d - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-4,Płatne J. Włodarczyk matematyka
       
Anna Gąsior
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 e(2) - Język angielski, sala 0-8,Niepł S. Borkowska złączenie grup
5 2 e(2) - Język angielski rozszerzony, sala 0-8,Niepł S. Borkowska złączenie grup
       
Rafał Łakomy
lekcja opis zastępca uwagi
2 Język angielski 2c +2d - Język angielski rozszerzony, Sala 2-10,Niepł z. według uwagi 2c M.Makurat, 2d uczniowie przychodzą później
3 1 a(2) - Język angielski, Sala 2-10,Płatne z. według uwagi J.Balerstet - biologia
5 2 c(2) - Język angielski, Sala 2-10,Niepł M. Empel złączenie grup
6 2 d(1) - Język angielski, Sala 2-10,Niepł M. Empel złączenie grup
       
Małgorzata Łaska
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 a(1) - Język angielski, Sala 1-7,Płatne J. Balerstet biologia
4 3 c(2) - Język angielski, Sala 1-7,Niepł M. Empel złączenie grup
5 1 d(2) - Język angielski, Sala 1-7,Niepł K. Hamryszczak złączenie grup
6 1 c(1) - Język angielski, Sala 1-7,Niepł K. Hamryszczak złączenie grup
       
Anna Staszyńska
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 b - Język polski, Sala 1-5,Niepł Z. według uwagi M.Korycka - zajęcia z pedagogiem
3 2 b - Język polski, Sala 1-5,Niepł A. Ryńska j.polski
4 3 a - Język polski, Sala 1-5,Niepł A. Ryńska j.polski
5 1 a - Wiedza o kulturze, Sala 1-5,Płatne A. Ryńska j.polski
       
Dorota Szymańska-Jankiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b - Język polski, Sala 1-6,Płatne S. Borkowska matematyka
4 1 a - Język polski, Sala 1-6,Płatne K. Hamryszczak informatyka
5 1 c - Język polski, Sala 1-6,Płatne I. Błaszczykiewicz- Topolska j.niemiecki
6 1 d - Język polski, Sala 1-6,Płatne D. Konefał fizyka
       
Anna Ulman
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 c - Matematyka, Sala 2-2,Płatne J. Altman religia
3 3 b - Matematyka, Sala 2-2,Płatne G. Wala sprawdzian z matematyki
5 3 c - Matematyka, Sala 1-3,Płatne G. Wala sprawdzian z matematyki
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN