Zastępstwa w dniu 30.09.2020 środa
Bożena Kędra
lekcja opis zastępca uwagi
4 Wiedza o społeczeństwie - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Blum-Olęcka złączenie grup
5 2 B4 - Podstawy przedsiębiorczości, Sala 0-6,Płatne Z. Kowalski podstawy przedsibiorczośi
6 Język angielski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Łaska złączenie grup
7 Geografia - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł A. Bartczak złączenie grup
8 Geografia - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł D. Demczyńska-Dymek złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p_b J. Balerstet  
6 p_b M. Piątek  
       
Marek Sadłocha
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 a - Religia, Sala 0-4,Płatne J. Włodarczyk matematyka
5 2 D4 - Religia, Sala 0-4,Płatne M. Blum-Olęcka wos
7 2 C4 - Religia, Sala 3-2,Płatne M. Blum-Olęcka wos
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p_a J. Kapica  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN