Zastępstwa w dniu 29.11.2017 środa
Magdalena Blum-Olęcka
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 b - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-4,Niepł E. Nadolska za nieobecny oddział
3 3 f - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-3,Płatne P. Konopka wf
4 2 c - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-3,Płatne M. Empel j.angielski
5 2 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 3 e - Wiedza o społeczeństwie rozszerzona, Sala 2-4,Płatne A. Jaszkowska wos
7 2 c - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-3,Płatne G. Wala religia
8 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Sylwia Borkowska
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 e(1) - Język angielski rozszerzony, sala 2-6,Niepł A. Gąsior złączenie grup
       
Małgorzata Sadowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 b(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 Podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego - Podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia, Sport 1,Płatne R. Jędrzejczak podstawy rekreacji
5 1 c(1) - Wychowanie fizyczne, Sport 1,Niepł P. Konopka złączenie grup
6 1 c(1) - Wychowanie fizyczne, Sport 1,Niepł R. Łakomy złączenie grup
7 1 b(2) - Wychowanie fizyczne, Sport 1,Niepł P. Konopka złączenie grup
8 2 d(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Krzysztof Sękuła
lekcja opis zastępca uwagi
5 3 b - Religia, Sala 3-2,Płatne R. Jędrzejczak wf
       
Anna Staszyńska
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 d - Wiedza o kulturze, Sala 1-5,Płatne B. Kędra przedsiębiorczość
3 2 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 2 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 3 a - Język polski rozszerzony, Sala 1-5,Płatne N. Sajkowski wf
       
Elżbieta Szuryńska
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 e(2) - Język polski, Sala 1-6a,Niepł A. Maziarz złączenie grup
4 3 f(2) - Język niemiecki rozszerzony, Sala 0-7,Płatne z. według uwagi R.Jędrzejczak - podstawy rekreacji
5 2 a(2) - Język angielski, Sala 1-3a,Niepł A. Gąsior złączenie grup
6 1 e(2) - Język polski, sala 2-6a,Niepł A. Maziarz złączenie grup
       
Ewa Tuszakowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a(2) - Język polski rozszerzony, Sala 0-4a,Niepł A. Ryńska złączenie grup
2 2 a(2) - Język polski rozszerzony, Sala 0-4a,Niepł A. Ryńska złączenie grup
3 3 d - Język polski, Sala 1-4,Niepł A. Ryńska j.polski
4 2 a(2) - Język polski, Sala 0-4a,Niepł A. Ryńska złączenie grup
5 3 d - Język polski, Sala 1-4,Niepł A. Ryńska j.polski
6 3 d - Godzina z wychowawcą, Sala 1-4,Płatne M. Łaska j.angielski
       
Grzegorz Wala
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 a - Religia, Sala 3-4,Płatne D. Szymańska-Jankiewicz j.polski
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN