Zastępstwa w dniu 28.11.2017 wtorek
Magdalena Blum-Olęcka
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 e - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-3,Niepł J. Balerstet za nieobecny oddział
3 3 a - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-3,Niepł Z. według uwagi K.Bakalarz - zajęcia z pedagogiem.
4 3 c - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-3,Płatne M. Empel j.angielski
7 2 d - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 2-4,Niepł J. Włodarczyk za 8 godzinę lekcyjną
8 2 a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Anna Staszyńska
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 3 a - Język polski, Sala 1-5,Niepł J. Włodarczyk matematyka za nieobecny oddział
5 2 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
6 1 b - Wiedza o kulturze, Sala 1-5,Niepł K. Mathea psychologia za nieobecny oddział
7 3 a - Język polski rozszerzony, Sala 1-5,Niepł N. Sajkowski wf za 8 godzinę lekcyjną
8 1 e - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Elżbieta Szuryńska
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 a(2) - Język angielski, sala 0-8a,Niepł A. Gąsior złączenie grup
5 1 e(2) - Język polski, Sala 0-6a,Niepł A. Maziarz złączenie grup
6 2 a(2) - Język angielski, Sala 0-7,Niepł A. Gąsior złączenie grup
       
Joanna Włodarczyk
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 d - Matematyka, Sala 2-5,Niepł K. Hamryszczak za 9 godzinę lekcyjną
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN