Zastępstwa w dniu 26.03.2018 poniedziałek
Anna Jaszkowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 a(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 a - Historia, Sala 2-4,Niepł z. według uwagi K.Bakalarz - zajęcia z pedagogem
3 1 b - Wiedza o społeczeństwie, Sala 2-4,Płatne D. Szymańska-Jankiewicz j.polski
4 1 e(2) - Historia, Sala 2-4a,Niepł M. Blum-Olęcka złączenie grup
5 2 a - Historia rozszerzona, Sala 2-4,Płatne I. Błaszczykiewicz- Topolska j.niemiecki
       
Joanna Włodarczyk
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b - Uczniowie przychodzą później    
2 3 e - Matematyka, Sala 2-5,Płatne J. Altman religia
3 3 d - Matematyka rozszerzona, Sala 2-5,Niepł Z. według uwagi M.Korycka - zajęcia z pedagogiem
4 3 d - Matematyka rozszerzona, Sala 2-5,Niepł A. Ulman matematyka
5 3 a - Matematyka, Sala 2-5,Płatne M. Makurat matematyka
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN