Zastępstwa w dniu 26.01.2021 wtorek
Małgorzata Moździerz
lekcja opis zastępca uwagi
1 Język angielski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł M. Więckiewicz złączenie grup
2 Język polski - Język polski, Sala 3-0,Niepł E. Szuryńska złączenie grup
3 Matematyka - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł S. Borkowska złączenie grup
4 Język polski - Język polski, Sala 3-0,Niepł B. Kędra złączenie grup
5 Biologia rozszerzona - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł J. Balerstet złączenie grup
6 Język polski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł A. Ryńska złączenie grup
7 Język polski rozszerzony - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł A. Ryńska złączenie grup
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN