Zastępstwa w dniu 22.10.2020 czwartek
Karolina Bakalarz
lekcja opis zastępca uwagi
5 Matematyka - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_7,Niepł S. Borkowska złączenie grup
6 Matematyka - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_7,Niepł J. Szumała złączenie grup
       
Iwona Błaszczykiewicz- Topolska
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 d(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 d(2) - Uczniowie przychodzą później    
5 3 e(2) - Język hiszpański rozszerzony, Sala 1-2,Płatne R. Jędrzejczak wf
6 3 e(2) - Język hiszpański rozszerzony, Sala 1-2,Niepł R. Łakomy za ostatnią lekcję
7 Język hiszpański - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
8 Język hiszpański - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
9 Język hiszpański - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 1_a B. Kędra  
       
Anna Gąsowska-Czerniak
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 b - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
2 2 b - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
3 2 D4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
4 3 a - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
5 3 a - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
0 3_in R. Łakomy  
3 p_a E. Tuszakowska  
       
Joanna Kapica
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 e - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, sala 2-6,Płatne M. Sadowska wf
4 2 d - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
5 Historia i społeczeństwo - p.uzupełniając - Historia i społeczeństwo - p.uzupełniający, Sala 3-2,Niepł A. Maziarz j.polski
6 2 c - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
7 3 c - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 3_in D. Winiarz  
3 3_in M. Blum-Olęcka  
       
Jan Pawlina
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 A - Edukacja dla bezpieczeństwa, Sala 0-4,Niepł B. Kędra złączenie grup
6 1 E - Edukacja dla bezpieczeństwa, Sala 0-4,Niepł A. Ryńska  
7 1 B - Edukacja dla bezpieczeństwa, Sala 0-4,Niepł A. Ryńska  
8 1 D - Edukacja dla bezpieczeństwa, Sala 0-4,Płatne A. Ulman matematyka
       
Ilona Rażewska
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 C4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
6 2 D4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
7 2 E4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
8 2 E4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 0_a M. Piątek  
       
Anna Staszyńska
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 e - Język polski, Sala 1-5,Płatne Z. Kowalski wf
4 3 c - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
5 2 B4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
6 2 B4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
8 1 A - Język polski rozszerzony, Sala 1-5,Płatne M. Blum-Olęcka wos
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 1_a J. Szumała  
4 1_b E. Szuryńska  
5 1_a I. Statkiewicz  
       
Dorota Szymańska-Jankiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Język polski, Sala 1-4,Niepł E. Tuszakowska j.polski - zdalnie na Teams'ie
4 2 a - Język polski, Sala 1-4,Niepł E. Tuszakowska j.polski - zdalnie na Teams'ie
5 1 E - Język polski, Sala 1-6,Niepł E. Tuszakowska złączenie grup
7 Język polski - Język polski, Sala 1-6,Niepł E. Tuszakowska j.polski - zdalnie na Teams'ie
8 Język polski - Język polski, Sala 1-6,Niepł E. Tuszakowska j.polski - zdalnie na Teams'ie
       
Joanna Włodarczyk
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
2 2 c - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
3 1 E - Matematyka, Sala 2-5,Płatne B. Kędra przedsiebiorczość
4 2 B4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
5 2 C4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
6 3 c - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
8 2 C4 - Nauka zdalna - okienko dla uczniów    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 2_bi E. Nadolska  
4 3_in M. Łaska  
5 2_bi J. Balerstet  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN