Zastępstwa w dniu 22.09.2020 wtorek
Karolina Bakalarz
lekcja opis zastępca uwagi
2 Matematyka - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_7,Niepł S. Borkowska złączenie grup
3 Matematyka - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_7,Niepł J. Szumała złączenie grup
4 Biologia rozszerzona - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_7,Niepł J. Balerstet złączenie grup
5 Język polski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_7,Niepł A. Ryńska złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 p_b M. Sadłocha  
3 p_a J. Włodarczyk  
       
Bożena Kędra
lekcja opis zastępca uwagi
4 Język polski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Moździerz złączenie grup
5 Matematyka rozszerzona - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł J. Szumała złączenie grup
6 2 E4 - Podstawy przedsiębiorczości, Sala 2-7,Płatne Z. Kowalski podstawy przedsiębiorczości
7 2 D4 - Podstawy przedsiębiorczości, Sala 2-7,Płatne Z. Kowalski podstawy przedsiębiorczości
9 Geografia - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł A. Bartczak złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 3_in R. Łakomy  
6 B_a E. Nadolska  
       
Alicja Maziarz
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 d - Język polski, sala 2-6,Płatne R. Jędrzejczak wf
4 Język polski - Język polski, Sala 0-4,Niepł B. Baranowska złączenie grup
5 1 C - Język polski, Sala 3-0,Płatne N. Sajkowski wf
7 2 C4 - Język polski, Sala 1-6,Płatne K. Górska j.angielski
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 B_b M. Blum-Olęcka  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN