Zastępstwa w dniu 21.01.2021 czwartek
Małgorzata Moździerz
lekcja opis zastępca uwagi
1 Język angielski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł M. Więckiewicz złączenie grup
2 Język angielski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł M. Więckiewicz złączenie grup
3 Język angielski rozszerzony - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł M. Więckiewicz złączenie grup
4 Język polski rozszerzony - Język polski rozszerzony, Sala 3-0,Niepł E. Tuszakowska złączenie grup
5 Język polski rozszerzony - Język polski rozszerzony, Sala 3-0,Niepł E. Tuszakowska złączenie grup
7 Matematyka - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł S. Borkowska złączenie grup
8 Język polski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_2,Niepł A. Ryńska złączenie grup
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN