Zastępstwa w dniu 16.09.2020 środa
Sylwia Borkowska
lekcja opis zastępca uwagi
4 3 e - Matematyka, Sala 1-6,Płatne A. Staszyńska j.polski
5 2 a - Matematyka, Sala 1-6,Płatne M. Blum-Olęcka wos
6 Matematyka - Matematyka, Sala 1-6,Niepł M. Moździerz złączenie grup
7 2 d - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 d - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Bożena Kędra
lekcja opis zastępca uwagi
4 Wiedza o społeczeństwie - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Blum-Olęcka złączenie grup
5 2 B4 - Podstawy przedsiębiorczości, Sala 0-6,Płatne Z. Kowalski podstawy przedsiębiorczości
6 Język angielski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Łaska złączenie grup
7 Geografia - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł A. Bartczak złączenie grup
8 Geografia - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł D. Demczyńska-Dymek złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 p_b K. Górska  
6 p_b M. Piątek  
       
Dorota Szymańska-Jankiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
2 Język polski - Język polski, Sala 1-6,Niepł E. Tuszakowska złączenie grup
4 2 a - Język polski, Sala 1-5,Niepł E. Tuszakowska złączenie grup
6 1 E - Język polski, Sala 3-4,Płatne I. Błaszczykiewicz- Topolska j.hiszpański
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN