Zastępstwa w dniu 10.11.2017 piątek
Sylwia Borkowska
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 e(4) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 e(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
5 3 f - Matematyka, sala 2-6,Płatne I. Błaszczykiewicz- Topolska j.niemiecki
7 2 e - Matematyka, sala 2-6,Płatne Z. według uwagi A.Gąsiar za ostatnią godzinę lekcyjną
8 2 a(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
       
Rafał Łakomy
lekcja opis zastępca uwagi
2 Język angielski 3d+3f - Uczniowie przychodzą później    
3 Język angielski 3d+3f - Uczniowie przychodzą później    
4 2 d(1) - Język angielski, Sala 2-10,Niepł K. Hamryszczak złączenie grup
5 2 d(1) - Język angielski, Sala 2-10,Niepł M. Empel złączenie grup
7 1 c(2) - Język angielski, Sala 2-10,Płatne J. Balerstet biologia
8 2 c(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Alicja Maziarz
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 e - Uczniowie przychodzą później    
2 2 a(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
3 3 e - Język polski rozszerzony, Sala 0-6,Płatne N. Sajkowski wf
4 3 e - Język polski rozszerzony, Sala 0-6,Niepł M. Łaska za ostatnią lekcję
5 3 b - Język polski, Sala 0-6,Niepł A. Ulman matematyka
6 3 f - Język polski, Sala 0-6,Niepł D. Konefał za nieobecny oddział
7 2 d - Język polski, Sala 0-6,Niepł A. Gąsior za nieobecny oddział
       
Małgorzata Sadowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 c(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 3 c(1) - Uczniowie przychodzą później    
4 3 c(2) - Wychowanie fizyczne, Sport 1,Niepł M. Empel złączenie grup
5 1 d(1) - Wychowanie fizyczne, Sport 1,Niepł R. Jędrzejczak złączenie grup
6 1 d(1) - Wychowanie fizyczne, Sport 1,Niepł R. Jędrzejczak złączenie grup
7 1 c(1) - Wychowanie fizyczne, Sport 1,Płatne z. według uwagi J.Balerstet biologia
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN