Zastępstwa w dniu 10.09.2020 czwartek
Bożena Kędra
lekcja opis zastępca uwagi
1 Język angielski rozszerzony - Język angielski rozszerzony, Sala 3-2,Niepł D. Sosnowska złączenie grup
2 Język angielski rozszerzony - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Łaska złączenie grup
4 Podstawy przedsiębiorczości - Podstawy przedsiębiorczości, Sala 2-4,Płatne Z. Kowalski przedsiebiorczość
5 Język angielski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Łaska złączenie grup
7 Matematyka rozszerzona - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł J. Szumała złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 0_b    
       
Dorota Szymańska-Jankiewicz
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 a - Język polski, Sala 3-4,Płatne J. Szumała  
4 2 a - Język polski, Sala 3-4,Płatne A. Jaszkowska  
5 1 E - Język polski, Sala 1-6,Niepł E. Tuszakowska j.polski
7 Język polski - Język polski, Sala 1-6,Płatne A. Staszyńska j.polski
8 Język polski - Język polski, Sala 1-6,Płatne M. Blum-Olęcka za 9 godzinę lekcyjną
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN