Zastępstwa w dniu 01.10.2020 czwartek
Bożena Kędra
lekcja opis zastępca uwagi
1 Język angielski rozszerzony - Język angielski rozszerzony, Sala 3-2,Niepł D. Sosnowska złączenie grup
2 Język angielski rozszerzony - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Łaska złączenie grup
4 Podstawy przedsiębiorczości - Podstawy przedsiębiorczości, Sala 2-4,Płatne Z. Kowalski  
5 Język angielski - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł M. Łaska złączenie grup
7 Matematyka rozszerzona - Obowiązki nauczyciela wspierającego (oddz. integracyjne i specjalne), wsp_9,Niepł J. Szumała złączenie grup
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 0_b D. Winiarz  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN